فاطمه مهدیزاده صابر

نام : فاطمه مهدیزاده صابر
painter....کاردانی حسابداری از دانشگاه مشهد دانشجو کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر مشهد. مدرک رسمی نقاشی از سازمان فنی و حرفه ای عضو انجمن آبرنگ... ..15 سال سابقه فعالیت هنری شرکت در بیش از 10 نمایشگاه گروهی نمایشگاه انفرادی آبرنگ در سال 92

آثار ثبت شده

مرتب سازی بر اساس :
in love وضعیت : موجود
کد اثر : 1099
another birth وضعیت : موجود
کد اثر : 1098
still life وضعیت : موجود
کد اثر : 99
red in red وضعیت : موجود
کد اثر : 98
still life وضعیت : موجود
کد اثر : 97
landscape وضعیت : موجود
کد اثر : 96
butterfly وضعیت : موجود
کد اثر : 95