سیاوش دهاززارع

نام : سیاوش دهاززارع
من نمیخواستم نقاشیامو به قیمت کمی که الان گذاشتم بزارم ولی مجبورم چون مشگل کلیوی مادرم مجبورم کرده هرچه سریع تر تابلوهامو بفروشم