مینا بلالی

نام : مینا بلالی
ایمیل : mina.balali@yahoo.com
شماره تماس : 09185786231
ایدی اینستاگرام: @mina_balaliii فوق لیسانس معماری از دانشگاه ازاد همدان و لیسانس معماری از دانشگاه بوعلی سینا، نقاش خود اموز ابرنگ و سیاه قلم قبول سفارش ابرنگ و سیاه قلم