صید ساردین

9 / 10
از 162 کاربر
پروفایل کاربر ثبت کننده
کد اثر : 6
هنرمند : فرید کاید
وضعیت : موجود
قیمت : 20,000 تومان
این عکس توسط موبایل و از سواحل خلیج فارس در استان بوشهر بندر کنگان در بهمن 92 ثبت شده است و صیادان را در حال تخلیه صید ماهی ساردین نشان میدهد. این عکس قابل چاپ بر روی شاسی با ابعاد 20*30 سانتی متر میباشد.