مژگان سلیمانی

نام : مژگان سلیمانی
کارشناس گرافیک- ارتباط تصویری طراح گرافیک، عکاس، نقاش

آثار ثبت شده

مرتب سازی بر اساس :
نقاشی روی سفال-2 وضعیت : موجود
کد اثر : 5971
نقاشی روی سفال-1 وضعیت : موجود
کد اثر : 5970
پنجره وضعیت : موجود
کد اثر : 5969
برگ ریزان وضعیت : موجود
کد اثر : 5968
پازل-008 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5949
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5948
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5947
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5946
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5945
گل لاله وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5940
گلدان لب پنجره وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5939
گلدان زرد وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5938
گلدان -6 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5937
گلدان پاستل-5 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5936
گلدان-4 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5935
گلدان-3 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5934
گلدان-2 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5933
گلدان-1 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5932
کلبه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5931
زن رنگی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5930
رز قرمز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5929
در چوبی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5928
بطری ها وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5927
بادکنک فروش وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5926
هویج وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5925
دختر چادر سفید وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5924
نان و طالبی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5923
نان و تربچه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5922
نارنگی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5921
موز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5920
مرد قشقایی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5919
مادربزرگ کرد وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5918
مادربزرگ آذری-2 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5917
مادربزرگ آذری وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5916
گلدان-3 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5915
گلدان-2 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5914
گلدان-1 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5913
گل وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5912
گل و گلدان وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5911
گل لاله وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5909
گل لاله قرمز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5908
گل رز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5907
کدو وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5906
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 5905
سیفی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5904
سیب قرمز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5903
سیب زرد وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5902
زنی با شال زرد وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5901
زردآلو وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5900
دلمه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5899
دختری با لباس پف دار وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5898
دختری با روسری قرمز وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5897
دختری با چادر سیاه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5896
دختر مو مشکی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5895
دختر کتاب به دست وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5894
خرمالو وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5892
خانه قدیمی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5891
پسر نشسته وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5890
پسر مو مشکی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5889
پازل-009 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5888
پازل 007 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5887
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 5886
تنگ کلاب وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5885
گل پیچک وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5884
پرواز وضعیت : موجود
کد اثر : 1266
ماسوله وضعیت : موجود
کد اثر : 1265
با بونه وضعیت : موجود
کد اثر : 1264
ساحل نایبند وضعیت : موجود
کد اثر : 1263
جاده وضعیت : موجود
کد اثر : 1262
گلهای بنفش وضعیت : موجود
کد اثر : 1261
پاییز رنگارنگ وضعیت : موجود
کد اثر : 1260
غوغای آسمان وضعیت : موجود
کد اثر : 1259
غروب وضعیت : موجود
کد اثر : 1231
پرتره وضعیت : موجود
کد اثر : 1229
بندر کنگان وضعیت : موجود
کد اثر : 1228
معماری جنوب وضعیت : موجود
کد اثر : 1227
آش داغ ،نان داغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1226
مزرعه وضعیت : موجود
کد اثر : 1224
سنجاقک 1 وضعیت : موجود
کد اثر : 1223
سنجاقک 2 وضعیت : موجود
کد اثر : 1222
گل اختر وضعیت : موجود
کد اثر : 1221
حول حالنا وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1220
انعکاس وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1219
پازل 001 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1218
پازل 002 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1216
پازل 003 وضعیت : موجود
کد اثر : 1215
پازل 005 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1214
پازل 004 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1213
پازل 006 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1212
گلهای آفتابگردان وضعیت : موجود
کد اثر : 1211
عکاس دوره گرد وضعیت : موجود
کد اثر : 1133
انا اعطیناک وضعیت : موجود
کد اثر : 1132
دشت بابونه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1131
نگاه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1130
زن ایرانی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1129
دختر قالیباف وضعیت : موجود
کد اثر : 1126
ساحل مدیترانه وضعیت : موجود
کد اثر : 1125
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1124
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1123
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1122