مژگان سلیمانی

نام : مژگان سلیمانی
ایمیل : mgn.soleymani@gmail.com
شماره تماس : 09128350804
کارشناس گرافیک- ارتباط تصویری طراح گرافیک، عکاس، نقاش

آثار ثبت شده

مرتب سازی بر اساس :
نقاشی روی سفال-2 وضعیت : موجود
کد اثر : 5971
نقاشی روی سفال-1 وضعیت : موجود
کد اثر : 5970
پنجره وضعیت : موجود
کد اثر : 5969
برگ ریزان وضعیت : موجود
کد اثر : 5968
پازل-008 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5949
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5948
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5947
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5946
طراحی و حکاکی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5945
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 5905
دختر کتاب به دست وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5894
پازل-009 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5888
پازل 007 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 5887
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 5886
پرواز وضعیت : موجود
کد اثر : 1266
ماسوله وضعیت : موجود
کد اثر : 1265
با بونه وضعیت : موجود
کد اثر : 1264
ساحل نایبند وضعیت : موجود
کد اثر : 1263
جاده وضعیت : موجود
کد اثر : 1262
گلهای بنفش وضعیت : موجود
کد اثر : 1261
پاییز رنگارنگ وضعیت : موجود
کد اثر : 1260
غوغای آسمان وضعیت : موجود
کد اثر : 1259
غروب وضعیت : موجود
کد اثر : 1231
پرتره وضعیت : موجود
کد اثر : 1229
بندر کنگان وضعیت : موجود
کد اثر : 1228
معماری جنوب وضعیت : موجود
کد اثر : 1227
آش داغ ،نان داغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1226
مزرعه وضعیت : موجود
کد اثر : 1224
سنجاقک 1 وضعیت : موجود
کد اثر : 1223
سنجاقک 2 وضعیت : موجود
کد اثر : 1222
گل اختر وضعیت : موجود
کد اثر : 1221
حول حالنا وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1220
انعکاس وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1219
پازل 001 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1218
پازل 002 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1216
پازل 003 وضعیت : موجود
کد اثر : 1215
پازل 005 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1214
پازل 004 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1213
پازل 006 وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1212
گلهای آفتابگردان وضعیت : موجود
کد اثر : 1211
عکاس دوره گرد وضعیت : موجود
کد اثر : 1133
انا اعطیناک وضعیت : موجود
کد اثر : 1132
دشت بابونه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1131
نگاه وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1130
زن ایرانی وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1129
دختر قالیباف وضعیت : موجود
کد اثر : 1126
ساحل مدیترانه وضعیت : موجود
کد اثر : 1125
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1124
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : موجود
کد اثر : 1123
طراحی روی تخم شتر مرغ وضعیت : فروخته شد
کد اثر : 1122