بسم الله الرحمن الرحیم

9 / 10
از 170 کاربر
پروفایل کاربر ثبت کننده
کد اثر : 1115
هنرمند : ساحره شهبازی
وضعیت : موجود
قیمت : 35,000 تومان
این تابلو به خط کوفی در اندازه 19*25 سانتیمتر خلق شده است.