بهار

9 / 10
از 168 کاربر
پروفایل کاربر ثبت کننده
کد اثر : 1121
هنرمند : نغمه شهلایی
ایمیل : baran1427@yahoo.com
شماره ثابت :
شماره همراه :
وضعیت : فروخته شد
قیمت : 150,000 تومان
این اثر در قطع مربع خلق شده است.ضخامتهای مختلف چوب باعث ایجاد سطوح برجسته و فرورفته در کار نموده است.در بعضی قسمتها از سنگ و کاشیهای زیبا برای جلوه بیشتر کار استفاده شده است.