پازل 006

9 / 10
از 170 کاربر
پروفایل کاربر ثبت کننده
کد اثر : 1212
هنرمند : مژگان سلیمانی
وضعیت : فروخته شد
قیمت : 2,700,000 تومان
این تابلو با قطعات کوچک چوب که به شکل پازل در کنار هم چیده شده اند ساخته شده است نقوش سنتی و ایرانی در این تابلو در کنار هم به شکل زیبایی قرار گرفته اند.