انعکاس

9 / 10
از 170 کاربر
پروفایل کاربر ثبت کننده
کد اثر : 1219
هنرمند : مژگان سلیمانی
وضعیت : فروخته شد
قیمت : 700,000 تومان
این تابلو نقاشی در ابعاد 40 در 60 با رنگ آکریلیک و در سبک آبستره نقاشی شده است.علا قه مندان برای خرید تابلو نقاشی میتوانند مستقیما تماس بگیرند.