آموزش عکاسی - رابطه دیافراگم و عمق میدان چیست؟

9 / 10
از 11 کاربر

فاصله بین نزدیکترین تا دورترین نقطه‌ای که در عکس کاملا" واضح به نطر می‌رسد عمق میدان وضوح نام دارد. افزایش و کاهش عمق میدان وضوح به سه عامل بستگی دارد: 1- اندازه دیافراگم 2- فاصله اولین موضوعی که روی آن واضح سازی کرده‌ایم 3- فاصله کانونی لنز مورد استفاده

1-     اندازه دیافراگم

در هنگام عکاسی هر چه از دیافراگم بازتری مثلا" f.2,8 استفاده کنیم عمق میدان وضوح کمتر و هر چه از دیافراگم های بسته تر مثلا" f.16 استفاده کنیم عمق میدان وضوح بیشتر خواهد شد.

2-     فاصله اولین نقطه وضوح تا دوربین

عامل دیگری که در کاهش یا افزایش عمق میدان وضوح موثر است دوری یا نزدیکی موضوعی است که روی آن واضح سازی کرده‌ایم. با کاهش فاصله دوربین تا موضوع عمق میدان تصویر کم می‌شود. مثلا" اگر با دیاگرافم ثابت f.8 یک بار روی موضوعی در یک متری دوربین واضح سازی کنیم و بار دیگر روی فاصله 5 متری خواهیم دید که عمق میدان وضوح در عکس دوم بسیار بیشتر از عکس اول است. با اینکه دیافراگم در هر دو عکس یکی بوده است.

3-     فاصله کانونی لنز مورد استفاده

هرچه فاصله کانونی لنز کمتر باشد عمق میدان وضوح بیشتر و هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد عمق میدان وضوح کمتر است. به عبارت ساده تر لنزهای واید دارای فاصله کانونی بیشتری نسبت به لنزهای تله هستند.

عمق میدان عمق میدانعمق میدان عمق میدان

 

 

 

 

 

 

 

 

تابلو نقاشی / فروش تابلو نقاشی / سایت هنری هنرنگاره / خرید تابلو نقاشی / نمایشگاه آثار هنری / فروشگاه آثار هنری / سایت هنری / فروشگاه اینترنتی آثار هنری / فروشگاه آنلاین آثار هنری / گروه هنری / گرافیک/ طراحی گرافیک/ طراحی پوستر/ پوسترهای اجتماعی/ پوسترهای فرهنگی/ آشنایی با ساحتمان دوربین عکاسی/ آموزش عکاسی/ عکس هنری