آموزش عکاسی - نورپردازی

8 / 10
از 14 کاربر
/administrator/files/UploadFile/lighting-photography.jpg

 

ماده خام عکاسی بدون شک نور است. شما ممکن است تعداد زیادی دوربین، لنز، سه پایه و تجهیزات عکاسی در اختیار داشته باشید اما بدون نور، کار زیادی از شما ساخته نیست. ریشه یابی لغت Photography از ریشه لاتین به معنی نقاشی با نور، خود مؤید همین نکته است.

 شکست نور

پدیده شکست نور هنگامی به وجود می‌آید که پرتو‌های نور از زاویه‌های مایل به شیشه لنز برخورد کند.

جذب نور (Absorption)

نوری که توسط شیء جذب می‌شود دیگر قابل عکس گرفتن نبوده و حتی دیده نیز نمی‌شود. مثل اشیای مطلقا" مشکی.

بازتاب یا انعکاس نور (Reflection)

بازتاب، برخورد نور با شیء و برگشت آن با همان زاویه است. علیت دیدن رنگ‌ها و اجسام همین بازتاب نور می‌باشد. طبق قوانین فیزیک نیز زاویه‌ی تابش برابر با زاویه‌ی بازتاب است.

انواع بازتاب

پرتوهای نور به سه طریق بازتاب داده می‌شوند:

الف) بازتاب غیر مستقیم یا ملایم Diffused Reflection

بازتاب ملایم همان روشنایی اجسام صرف نظر از زاویه‌ای است که به آن‌ها نگاه می‌کنیم. چون نور از یک منبع نوری به یک میزان و اندازه در جهات مختلف توسط سطح جسم بازتاب می‌یابد.

کنتراست منبع نور در میزان روشنایی بازتاب ملایم تأثیری ایجاد نمی‌کند. هر چند نزدیکی منبع نور با شیء در میزان روشنایی بازتاب تأثیر دارد اما اندازه و زاویه‌ی تابش تأثیری در میزان روشنایی در بازتاب ملایم ندارد.

ب) بازتاب مستقیم Direct Reflection

بازتاب مستقیم به تصویر آیینه‌دار منبع نور در شیء گویند که شیء مانند آینه‌ای منبع ور را در خود نشان می‌دهد. اگر فاصله منبع نور را کم یا زیاد کنید در میزان روشنایی آن تغییری داده نمی‌شود.

ج) درخشش ناشی از انعکاس نور ( Glave)

درخشش ناشی از انعکاس همان بازتاب مستقیم است با این تفاوت که می‌توان آن را با روش‌های مختلف و فیلتر‌های پولاریزه حذف نمود و یا تا حدی از شدت روشنایی آن کاست. توجه داشته باشید که هیچ گاه نمی‌توان بازتاب خود منبع نور را با استفاده از فیلتر‌های پلاریزه حذف کرد و تنها می‌توان از میزان روشنایی آن کاست.

 

تابلو نقاشی | فروش تابلو نقاشی | سایت هنری هنرنگاره |خرید تابلو نقاشی | نمایشگاه آثار هنری | فروشگاه آثار هنری | سایت هنری | فروشگاه اینترنتی آثار هنری | فروشگاه آنلاین آثار هنری | گروه هنری | آموزش گرافیک محیطی | آموزش عکاسی| آموزش هنر/ طراحی پوستر/ آموزش عکاسی