اخبار نمایشگاه ها

9 / 10
از 13 کاربر
نام نمایشگاه محل برگذاری تاریخ برگذاری ساعات بازدید          مدیا            هنرمندان     
                ----------     گالری امکان         31 اردیبهشت تا 18 خرداد 95    16 __ 20        نقاشی          فرشید ملکی
                -----------     گالری ارته         31 اردیبهشت تا 7 خرداد 95     16__ 20        عکس- چیدمان          حمیرا یاسری
                ------------   فرهنگسرای نیاوران      31 اردیبهشت تا 12 خرداد 95    17 __ 20     نقاشی،چاپ،حجم       مصطفی دشتی
                -------------  گالری کمال الدین بهزاد        3 خرداد تا 6 خرداد 95    16 __ 20          نقاشی      آزیتا معدنی
            عکس خرمشهر  موزه عکسخانه شهر        3 خردا تا 16 خردا 95    16__20         عکس         گروهی
           نقاشی های بانوج    گالری7 ثمر
      31 اردیبهشت تا 5 خرداد 95    16__20         نقاشی    هادی بانوج
       چرا آوار _ چرا جنگ   گالری صا       31 اردیبهشت تا 6 خرداد 95      16 __ 21   چیدمان - پرفومنس     حامد سلطانی
           پسران سیاهرود     گالری هپتا     31 اردیبهشت تا 9 خرداد 95     16 __ 20         نقاشی   جلال الدین مشمولی
          خیابان های خیس     گالری آن         31 خرداد تا 9 خرداد 95    16 __ 20         نقاشی     خسرو خسروی
                 آلویز     گالری آن 2     31 اردیبهشت تا 26 خرداد95     16 __ 20         نقاشی       سوده داود
           الکتروبریکلاژ    گالری ایده پارسی    31 اردیبهشت تا 10 خرداد 95     16 __ 20     عکس        گروهی
       خانه در خود تبعید      گالری مهروا   31 اردیبهشت تا 10 خرداد 95   16 __ 20       نقاشی   گروهی
           طبیعت بیجان ایرانی    گالری نگاه       31 اردیبهشت تا 26 خرداد 95    16 __ 20       نقاشی    حجت امانی
            آواز سکوت    نگارخانه  والی  31 اردیبهشت تا 13 خرداد 95    16 __ 20       نقاشی        فرزانه آذر
               تبادر  نگارخانه سایه       31 ارردیبهشت تا 10 خرداد 95    16 __ 20       نقاشی     گلبرگ شعبانی
          خط سوم   گالری سیحون        31 اردیبهشت تا 12 خرداد 95    16 __ 20        نقاشی  بهروز زیندشتی
         پنجاه سال هنر پاپ      گالری شهریور      31 اردیبهشت تا 28 خرداد 95    16 __ 20         نقاشی      پرویز تناولی
        دویدن به سوی رویاها      گالری نگر        31 اردیبهشت تا 31 خرداد 95     16 __ 20  طراحی،نقاشی،چیدمان         گروهی
             تالار آینه ها       گالری25        25 اردیبهشت تا 19 خرداد 95      16 __ 21             چیدمان      ترانه همامی
        میان رویا و خاطره    گالری شیرین 2      24 اردیبهشت تا 12 خرداد 95       16 __ 21             نقاشی        محمود سبزی
            مسیر زندگی     گالری شیرین        24اردیبهشت تا 12 خرداد 95     16 __ 21            مجسمه   مسعود اخوان جم
           بی خویشی     نگارخانه هور         24 اردیبهشت تا 13 خرداد95   
     16 __ 21         نقاشی  حسینعلی ذابحی
     ششمین اردیبهشت     گالری سیحون       24 اردیبهشت تا 12 خرداد 95       15 _ 20         نقاشی   معصومه سیحون
        -----------------        گالری اثر     24 اردیبهشت تا 21 خرداد 95      15 _ 20         مجسمه  محمد حسین عماد
       -----------------      گالری آبتین         7 خرداد تا 18 خرداد 95      15 _ 20          عکاسی    نازنین محمدیان