تکنیکهای نقاشی با مدادرنگی

9 / 10
از 8 کاربر

 

نمایشگاه و فروشگاه آنلاین گروه هنر نگاره در این بخش به معرفی انواع مداد رنگی و تکنیک های مختلف نقاشی با مدادرنگی می پردازد و با ارائه نمونه آثار مرتبط با این روشها سعی دارد کیفیت آموزش را بهبود بخشد.