علم مناظر و مرایا

8 / 10
از 9 کاربر

نمایشگاه و فروشگاه آنلاین گروه هنر نگاره برای سهولت در امر آموزش، در این بخش به بررسی کتاب علم مناظر و مرایا،که در سال سوم هنرستان رشته گرافیک تدریس می شود، پرداخته است.این کتاب شامل بخشهای مرتبط با انواع پرسپکتیو و سه نما می باشد.

  • پرسپکتیو جو