تاریخچه پیدایش کاغذ

7 / 10
از 8 کاربر

4000 سال پیش از این، مصریان، ساقه های درخت پاپیروس را ریشه ریشه می کردند و این ریشه ها را از طول و عرض روی هم می چیده و می فشردند تا به هم بچسبد و پس از خشک شدن،نوعی کاغذ از پاپیروس به دست می آوردند که قابل نوشتن بود.در سال 105 میلادی، "شای لون" چینی توانست از پوسته ریش ریش داخلی درخت توت کاغذی بسازد که این کاغذ در سیر گسترش و تکامل خود از چین به سمرقند و از آنجا به وسیله اعراب به اسپانیا و آنگاه به سراسر اروپا راه یافت.سرانجام در سال 1798، فرانسویان توانستند با اختراع ماشین،ورقه های طویلی از کاغذ بسازند که با کاغذهای قدیمی تفاوتهای زیادی داشت.بعضی از کاغذهای قدیمی از الیاف ابریشم،برخی از الیاف کتان و یا برگ پاپیروس، و گاهی اوقات از پارچه های کهنه و فرسوده تهیه می شدند. 

صفحه آرایی
صفحه آرایی صفحه آرایی صفحه آرایی