بازتاب در عکاسی

8 / 10
از 14 کاربر

از امکان به کار گیری بازتاب ها برای آفرینش هنری در عکاسی، غافل نباشید.برای نمونه آینه ها را در عکاسی چهره می توان به کار گرفت. ساختمان ها و چشم اندازهای معمولی وساده با تغییر زاویه دید، به طوری که بازتابشان در رودخانه یا دریاچه در کادر بگنجد،جذاب تر خواهند شد. اگر بخش بازتابیده در کادر برایتان اهمیت بیشتری دارد آن بخش را نورسنجی کنید و برعکس.

بازتاب در آب ساکن الگوی متقارن و جذابی ایجاد می کند.ساختمان هایی که ازدیوارهای شیشه ای پوشانده شده اند، ساختمان هایی دیگر را در خود باز می تاباند تصاویری ایجاد می کند که کنجکاوی بیننده را بر می انگیزد.همچنین اگر پشت شیشه تیره و تاریک باشد، مانند آینه کار می کند، موضوع پشت پنجره، عکاس، و چشم انداز پشت سر عکاس در این عکس دیده می شود.

بازتاب در عکاسی

 

تابلو نقاشی | فروش تابلو نقاشی | سایت هنری هنرنگاره |خرید تابلو نقاشی | نمایشگاه آثار هنری | فروشگاه آثار هنری | سایت هنری | فروشگاه اینترنتی آثار هنری | فروشگاه آنلاین آثار هنری | گروه هنری | آموزش گرافیک محیطی | آموزش عکاسی| آموزش هنر