عکاسی از نمای نزدیک

8 / 10
از 17 کاربر
عکاسی از نمای نزدیک عکاسی از نمای نزدیک

عدسی ماکرو (Macro)    را برای عکاسی کلوزآپ (Close-up) یا نمای نزدیک به کار ببرید. دیافراگم را تا آنجا که ممکن است ببندید، برای نمونه f16  چرا که عمق میدان وضوح در عکاسی کلوزآپ، بسیار کم می شود. با بستن دیافراگم به بیشترین عمق میدان وضوح می رسیم. نورپردازی،نکته مهم دیگری است. در عکاسی کلوزآپ، خود دوربین مانعی برای رسیدن نور به موضوع می شود. بنابراین به کارگیری فلاش، می تواند راه حل مناسبی باشد اما نه فلاش های معمولی بلکه فلاش های ویژه ای وجود دارد که دور عدسی جای می گیرد. این گونه فلاش ها که به فلاش های حلقه ای(Ring Flash) معروف اند به دلیل کاربرد اندکشان، چندان در ایران رایج نیستند، نور روز و تقویت آن- تا سایه ها را پر کند – به وسیله مقوای سفید یا هر بازتابنده دیگر، راه حل مناسبی است. با عکاسی کلوزآپ شما میتوانید از اسناد، مدارک و عکسهای قدیمی کپی برداری کنید. حلقه گسترش (Extension Tube) ابزاری است که بین بدنه و عدسی نرمال دوربین تک عدسی انعکاسی قرار میگیرد تا بتوان به موضوع بسیار نزدیک شد. به کار گیری سه پایه در عکس برداری از نمای نزدیک، بسیار ضروری است، چرا که کوچکترین لرزش تصویر را محو و بی ارزش خواهد کرد.

عکاسی از نمای نزدیک عکاسی از نمای نزدیک عکاسی از نمای نزدیک
عکاسی از نمای نزدیک عکاسی از نمای نزدیک عکاسی از نمای نزدیک