نقاشی با آبرنگ

8 / 10
از 4 کاربر

نمایشگاه و فروشگاه آنلاین گروه هنرنگاره برای علاقمندان به هنر نقاشی با آبرنگ ، بخشهایی را شامل آشنایی با ابزار کار و تکنیکهای استفاده از آبرنگ در نظر گرفته است.امیدواریم که توانسته باشیم برای یادگیری هر چه بیشتر و بهتر شما عزیزان ، قدمی برداریم.

اگر شنیده می شود که آبرنگ کاری مشکل است به این خاطر است که کنترل آن ساده نیست.آبرنگ راه خاص خود را دارد و رام کردن آن محال است . با وجود این اگر با طبع آن آشنا باشید و هنگام خیس شدن کاغذ خصوصیات آن را پیش بینی کنید و بدانید موقع خشک بودن کاغذ چگونه عمل خواهد کرد آنگاه مهار کردنش امکان پیدا می کند.

 

 

آبرنگ

تابلو نقاشی / فروش تابلو نقاشی / سایت هنری هنرنگاره / خرید تابلو نقاشی / نمایشگاه آثار هنری / فروشگاه آثار هنری / سایت هنری / فروشگاه اینترنتی آثار هنری / فروشگاه آنلاین آثار هنری / گروه هنری / نقاشی ابرنگ /وسایل مورد نیاز /مهارتها /تکنیک ها