شناخت روش‌های نقاشی از طبیعت با رنگ روغن

9 / 10
از 10 کاربر

مصالح و روش‌های رنگ روغن

رنگ‌های روغنی، از مخلوط پودر رنگ و روغن به دست می آیند. روغن بزرک، گردو و آفتابگردان، روغن‌هایی هستند که در مجاورت هوا خشک شده، برای مخلوط با رنگ مناسبند. مصالح و روش‌های رنگ روغن مصالح و روش‌های رنگ روغن  مصالح و روش‌های رنگ روغن

 برای رقیق کردن رنگ و روغن از تربانتین و روغن بزرک استفاده می کنیم. رنگ و روغنی که با تربانتین رقیق شده باشد، به سرعت خشک می شود. در این صورت رنگ و روغن حالتی شفاف (ترانسپارنت) دارد.

روغن بزرک کند تر از تربانتین خشک می‌شود و به همین دلیل بهتر می‌توان سایه روشن‌های متفاوت را با آن ایجاد نمود. برای کار با رنگ و روغن، باید ابزار و مواد آن را شناخت. کیفیت رنگ ها، انواع قلمو و کاربرد های متنوع رنگ بر سطوح مختلف، شما را قادر می‌سازد تا به امکانات این وسیله مسلط شوید. کاربرد رنگ و روغن بنا به سبک و روحیه و شیوه شخصی هر فرد متفاوت است. مصالح و روش‌های رنگ روغن

شیوه تخت، شیوه لکه‌گذاری، شیوه طبیعت پردازانه (ساخت و ساز) از رایج ترین شیوه های نقاشی رنگ و روغن است.

1- شیوه تخت

2- شیوه لکه‌گذاری

3- شیوه طبیعت پردازانه ( ساخت و ساز)