رنگ شناسی

9 / 10
از 12 کاربر

مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی را در زمینه‌های فیزیک، فیزیولوژی و روانشناسی پیش می‌آورد. علم فیزیک توزیع انرژی طیفی نوری را که از یک سطح صادر و یا بوسیله آن منعکس می‌شود بررسی می‌کند. در فیزیولوژی فرآیندهایی که در چشم و مغز به هنگام تحریکات ناشی از تجربه رنگ اتفاق می‌افتد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در روانشناسی مسائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ- همچون عنصری از تجربه بصری – بحث می‌کند. مطالعه هنری رنگ نیز مقوله‌ای جدا از این ملاحظات نیست و بخصوص رویکرد روانشناختی رنگ در این زمینه اهمیت دارد، بررسی تاثیر متقابل رنگ‌هاست. چرا که جلوه اثر هر رنگ در جوار دیگری تغییر می‌کند.

تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها                   - عوامل موثر در انتخاب رنگ               - کاربرد رنگ در گرافیک       

کاربرد رنگ در بسته بندی                 - رابطه رنگ با عوامل مختلف

رنگ شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

تابلو نقاشی / فروش تابلو نقاشی / سایت هنری هنرنگاره / خرید تابلو نقاشی / نمایشگاه آثار هنری / فروشگاه آثار هنری / سایت هنری / فروشگاه اینترنتی آثار هنری / فروشگاه آنلاین آثار هنری / گروه هنری / گرافیک/ طراحی گرافیک/ طراحی پوستر/ پوسترهای اجتماعی/ پوسترهای فرهنگی/ رنگشناسی/ آموزش عکاسی/ عکس هنری