نقطه

8 / 10
از 10 کاربر

در این بخش از مجموعه آموزش های مبانی هنر های تجسمی نمایشگاه و فروشگاه آنلاین آثار هنری گروه هنر نگاره سعی بر آن است که با شناساندن عناصر گرافیک (نقطه، خط  و سطح) دانش هنری شما هنردوستان عزیز بالا برده شود.

در این صفحه به توضیح عنصر نقطه در هنر های تجسمی خواهیم پرداخت.

مبانی هنرهای تجسمی- نقطه