سطح

9 / 10
از 13 کاربر

شکلی که دارای دو بعد باشد سطح نامیده می شود. همچنین روی چیزها را سطح می گویند. در طبیعت و در پیرامون ما سطوح به اشکال متنوع و حالت های مختلفی وجود دارند... ادامه مطلب 

دایره شکل کاملی است که حرکت جاودانه و مداومی را نشان می دهد. چرخش و حرکت مدام اجزای ...  ادامه مطلب

مربع از دیگر شکل های پایه و ساده ی هندسی است که از چهار ضلع و چهار زاویه ی مساوی ساخته می شود ... ادامه مطلب

مثلث متوازی الاضلاع نیز دارای سه ضلع و سه زاویه مساوی است. هنگامی که این شکل بر سطح قاعده اش قرار ... ادامه مطلب 

سطح یا رویه، عنصر دیگری از عناصر هنرهای تجسمی است که دارای دوبعد درازا و پهنا است... ادامه مطلب 

آموزش مبانی هنرهای تجسمی- سطح