نورپردازی در آتلیه

8 / 10
از 6 کاربر

 

administrator/files/UploadFile/962.jpg

 

نورپردازی مرکزی

 

 

با قرار دادن یک منبع نور بطور مرکزی، در مقابل مدل نورپردازی مرکزی حاصل میشود. جلوه های اصلی این نوع نورپردازی عبارتند از روشن کردن سطح جلویی صورت و سایه شدن دو طرف سر در اغلب ارتفاعاتی که چراغ قرار می گیرد. در این نوع نورپردازی، باستثناء نورپردازی تحتانی، هر دو طرف بینی کاملا روشن است. شکل و ظاهر الگوی سایه ایجاد شده به ارتفاع منبع نور بستگی دارد، در نورپردازی مرکزی تغییرات ناشی از قرار دادن منبع نور در ارتفاعات مختلف مشخص و بویژه قابل توجه اند، هر چند که جلوه بدست آمده همیشه متقارن است.

نورپردازی غیر مرکزی 

                                                                                                                         

       

نورپردازی غیر مرکزی شکل تعدیل شده نورپردازی مرکزی است. اگر منبع نور را اندکی از وسط محور عمودی صورت منحرف و به نقطه ای منتقل کنیم که با آن زاویه تقریبی 20 تا 25 درجه تشکیل دهد ، نورپردازی غیر مرکزی خواهد بود. این انحراف از نقطه مبنا می تواند در هر دو طرف محور انجام پذیرد. جلوه اصلی نورپردازی غیر مرکزی روشن کردن سطح جلویی صورت و در عین حال یک طرف سر است. طرف دیگر کاملأ در سایه می ماند و ناحیه سایه کاملأ به طرف جلو گسترده می شود و باین ترتیب خط تقسیم طبیعی استخوانبندی صورت کاملأ برجسته و مشخص می گردد.

administrator/files/UploadFile/grey_bg.jpg administrator/files/UploadFile/aimages%20(5).jpg

 

نورپردازی اریب  

 

                                                                                         

اگر چراغ را بطور مورب بالا ببریم و در زاویه 45 درجه و ارتفاع متوسط ، حد واسط بین نورپردازی غیر مرکزی و کناری ، قرار دهیم نورپردازی اریب حاصل می آید. نورپردازی اریب یک طرف صورت را روشن می کند، قسمت عمده طرف دیگر در سایه قرار می گیرد باستثناء قسمتی که مثلث واضحی از نور در آن ایجاد می شود. رأس این مثلث بطرف پایین است، در قاعده این مثلث و در آن ضلع که کنار بینی قرار دارد سایه هایی تشکیل می شود که بترتیب مربوط به ابرو و تیغه بینی هستند. طرف دیگر این مثلث را سایه کنار سر تشکیل می دهد که ناشی از انحنای جمجمه است. هرچند نورپردازی اریب را برای تمام انواع صورت می توان بکار برد اما بهترین نتایج از صورتی لاغر و بینی کشیده بدست می آید.

/administrator/files/UploadFile/images%20(3).jpg

 

نورپردازی کناری  

        

                                                                                       

با قرار دادن یک چراغ در زاویه ی تقریبی 70 درجه نسبت به نقطه مبنا ، نورپردازی کناری حاصل می آید. این نورپردازی صورت را به دو قسمت مشخص تقسیم می کند، یکی روشن دیگری سایه. در اینجا نورپردازی تحتانی و ارتفاع نسبتأ کوتاه مطرح نخواهند بود، نورپردازی کناری از ارتفاع تحتانی غیر عملی است و ویژگی های نورپردازی کناری از ارتفاع نسبتأ کوتاه در حدی نیست که بتوان آن را آشکارا از نورپردازی سطح طراز یا ارتفاع متوسط متمایز کرد. صورت از سطح تراز به دو بخش مساوی نور و سایه تقسیم می شود که جلوه ناخوشایند مزاحمی دارد. بافت پوست صاف و تخت بنظر می آید اغلب  این نوع نورپردازی در تک چهره های تجاری بکار می رودجایی که صاف بودن پوست اهمیتی بیشتر از شخصیت پردازی دارد.

 

تابلو نقاشی | فروش تابلو نقاشی | سایت هنری هنرنگاره |خرید تابلو نقاشی | نمایشگاه آثار هنری | فروشگاه آثار هنری | سایت هنری | فروشگاه اینترنتی آثار هنری | فروشگاه آنلاین آثار هنری | گروه هنری | آموزش گرافیک محیطی | آموزش عکاسی| آموزش هنر